(+420) 511 156 305 info@cajku.cz

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Každé podnikání je spojené s určitým stupněm administrativy. Pomáháme podnikatelským subjektům snižovat tuto zátěž a nabízíme proto komplexní služby v oblasti vedení firemního účetnictví a daňové evidence.

Mezi naše klíčové aktivity patří především:

  • Vedení účetnictví a daňové evidence
  • Zpracování řádných i mimořádných účetních závěrek
  • Vedení personální a mzdové agendy
  • Zpracování výročních zpráv
  • Zastupování na úřadech

Našim klientům poskytujeme poradenské služby související s vedením běžné agendy společností, zahrnující služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracování účetních závěrek, daňových přiznání i komunikaci s úřady.

Námi nabízené služby zahrnují především kompletní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování řádných i mimořádných účetních uzávěrek, konečných výstupů v rámci účetní závěrky (daňové přiznání, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha k účetní závěrce). V případě potřeby zpracováváme také výroční zprávy.

Z důvodu usnadnění běžné podnikatelské činnosti, zastupujeme naše klienty při jednáních s úřady a vyřizujeme pravidelnou agendu s finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou.

V oblasti personální a mzdové agendy zajišťujeme zpracování mezd, vystavování výplatních lístků, výpočty odvodů, vystavování a doručování hlášení o odvodech, roční mzdovou uzávěrku, vyúčtování daně ze závislé činnosti a evidenci údajů o zaměstnancích či přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Veškeré služby organizujeme v plném souladu s platným zněním zákona o účetnictví a souvisejícími účetními předpisy.

Poskytneme Vám kompletní vedení účetní a daňové evidence

i

Vyřídíme za Vám daňová přiznání a budeme Vás zastupovat při komunikaci a jednáních s úřady

l

Zpracujeme Vám řádnou či mimořádnou účetní závěrku, včetně veškerých výkazů

Povedeme Vám personální a mzdovou agendu

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI? KONTAKTUJTE NÁS!

CAJKU Česká republika, s.r.o.

Sídlo firmy:
TITC – Technology Innovation Transfer Chamber
Purkyňova 648/125
Brno – Medlánky 612 00

 

Email: info@cajku.cz
Telefon: (+420) 511 156 308

Identifikační údaje
IČ: 29354820, DIČ: CZ29354820
Spisová značka: C 74759 vedená u Krajského soudu v Brně
Datová schránka: niecuky

13 + 1 =