(+420) 511 156 305 info@cajku.cz

PODNIKOVÉ PORADENSTVÍ

Každé podnikání se v průběhu času potýká s odlišnými fázemi. Z tohoto také vyplývá potřeba společnosti reagovat na aktuální vývoj a potřeby. Správné nastavení podnikových funkcí je klíčové pro dlouhodobý úspěch v podnikání.

Mezi naše klíčové aktivity patří především:

  • Analýza a ověření současné finanční situace podniku a řešení problematiky nedostatečné likvidity společnosti
  • Tvorba obchodních strategií a plánů společnosti vč. nastavení reportingu ke sledování hlavních finančních ukazatelů podnikání
  • Identifikace rizik podnikání, analýza dopadů výskytů vybraných rizik a pomoc při jejich řízení
  • Nezávislá revize podnikatelských strategií
  • Asistence při transformaci podniku
  • Strategické poradenství související se vstupem na nové trhy vč. vyhledávání obchodních partnerů

Naše společnost Vám pomůže nastavit správné procesy pro efektivní řízení podniku, které Vám pomohou projít i obtížnými fázemi podnikání.

Mezi hlavní funkce financí patří zajišťování a obstarávání potřebných zdrojů v adekvátním čase a objemu. Optimální řízení finančních toků a jejich efektivní využívání napomáhá k vytváření přidané hodnoty podniku. Naše společnost Vám nabízí odbornou pomoc v procesu kontinuálního hledání příležitostí ke zlepšení finanční výkonosti podniku, což je klíčové pro dlouhodobý úspěch v podnikání. 

Naše společnost Vám pomůže usnadnit řízení finančních zdrojů pomocí kvalitního reportingu, který napomůže efektivní kontrole a optimalizaci prostředků. Pro Vaši společnost můžeme nastavit vhodnou podnikovou strategii ve vazbě na řízení nákladů a sledování výkonosti hlavních činností. Díky kvalitně nastavené strategii, plánu a reportingu můžete následně minimalizovat čas potřebný pro zpracovávání standardních výkazů. Vaše společnost tak bude mít dobrý přehled o finančních aspektech a zároveň získá prostor pro činnosti spojené se zajištěním tvorby přidané hodnoty.

Z

Připravíme pro Vás systém reportingu, který Vám zajistí dobré řízení platební schopnosti, likvidity a rentability

Ověříme finanční kondici Vašeho podniku a pomůžeme Vám s případnou transformací či restrukturalizací

i

Připravíme Vám detailní business plán včetně podnikové finanční strategie

Poskytneme Vám strategické poradenství související se vstupem na nové trhy

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI? KONTAKTUJTE NÁS!

CAJKU Česká republika, s.r.o.

Sídlo firmy:
TITC – Technology Innovation Transfer Chamber
Purkyňova 648/125
Brno – Medlánky 612 00

 

Email: info@cajku.cz
Telefon: (+420) 511 156 308

Identifikační údaje
IČ: 29354820, DIČ: CZ29354820
Spisová značka: C 74759 vedená u Krajského soudu v Brně
Datová schránka: niecuky

10 + 7 =