(+420) 511 156 305 info@cajku.cz

INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Každé investování s sebou přináší určitý stupeň nejistoty. Důsledná příprava projektů již ve fázi záměrů může předejít řadě budoucích komplikací.

Mezi naše klíčové aktivity patří především:

  • Posoudíme Váš podnikatelský záměr a ověříme finanční stabilitu projektu
  • Připravíme pro Vás robustní finanční model umožňující detailní znalost peněžních toků a analýzu dopadů rizik projektu
  • Nezávislá revize investičních záměrů a podnikatelských strategií
  • Posuzujeme vhodnost realizace projektů formou PPP

Našim klientům poskytujeme poradenství při investičním rozhodování, a to v jakékoliv fázi projektu. Detailní znalost budoucích peněžních toků a hlavních rizik je klíčová k naplnění očekávaných cílů projektů.

V oblasti investičního poradenství nabízíme našim klientům široké spektrum služeb, které souvisejí s realizací dílčích investičních záměrů, tvorbou kapitálového plánování či s investičními akvizicemi.

Společným prvkem nabízených služeb je identifikace hlavních rizik projektů a tvorba detailních plánů peněžních toků a s nimi související hodnocení investic. V případě, že již máte vypracovanou investiční strategii či investiční plán, zpracujeme pro Vás nezávislou revizi a posudek, který může předejít rizikům projektu a napomůže odhalit případná úskalí projektů.

Pro veřejné subjekty také hodnotíme výhodnost realizace projektů formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tzv. PPP. 

Naši odborníci zpracovávají komplexní studie proveditelnosti řešení investičních záměrů, které hodnotí alternativní možnosti řešení investic, vč. ekonomických přínosů, identifikací a kvantifikací souvisejících rizik.

Připravíme detailní finanční plán investice a zhodnotíme její ekonomickou smysluplnost, a to po celou dobu životního cyklu projektu

Doporučíme Vám vhodné strukturování financování investice

l

Provedeme analýzu citlivosti Vašeho projektu, která ověří stabilitu investice

Z

Zhodnotíme hlavní rizika investice včetně jejich finančních dopadů a pomůžeme Vám nastavit takové podmínky, které sníží riziko výskytu a minimalizují případné dopady výskytu negativních událostí

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI? KONTAKTUJTE NÁS!

CAJKU Česká republika, s.r.o.

Sídlo firmy:
TITC – Technology Innovation Transfer Chamber
Purkyňova 648/125
Brno – Medlánky 612 00

 

Email: info@cajku.cz
Telefon: (+420) 511 156 308

Identifikační údaje
IČ: 29354820, DIČ: CZ29354820
Spisová značka: C 74759 vedená u Krajského soudu v Brně
Datová schránka: niecuky

14 + 10 =