(+420) 511 156 305 info@cajku.cz

Reference

Představujeme Vám některé z projektů,
které jsme pomáhali našim klientům realizovat.

Zpracovali jsme studii proveditelnosti výstavby zařízení k energetickému využití odpadů s instalovanou kapacitou přes 130 tis. tun odpadu ročně, včetně detailního finančního modelu, a analýzy rizik.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

Investiční hodnocení výstavby zařízení k energetickému využití odpadů

Poskytli jsme poradenství při výstavbě větrného parku v České republice. Našemu klientovi jsme zpracovali detailní finanční model projektu a následně pomohli se zajištěním financování.

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

Investiční poradenství při výstavbě 3 větrných elektráren v České republice

Poskytli jsme širokou škálu služeb vedoucí k výstavbě polyfunkčního objektu s více než 12 tis. m2. Naše služby zahrnovali mj. zpracování ekonomického hodnocení investičního záměru, zajištění jeho financování, tvorbu obchodní strategie, asistenci při akvizičním jednání či jednání s dodavateli.

VÝSTAVBA POLYFUNKČNÍ NEMOVITOSTI

Komplexní poradenství při výstavbě polyfunkčního objektu

Asistence investorovi při hodnocení investičního záměru výstavby fotbalového stadionu s kapacitou 30 000 míst k sezení.

FOTBALOVÝ STADION

Ekonomické poradenství při výstavbě fotbalového stadionu

Zpracování ekonomického hodnocení několika variant řešení výstavby separační linky s odlišným stupněm automatizace. Naše služby zahrnovali také zpracování individuálních detailních finančních modelů, citlivostní analýzy a analýzu rizik.

DOTŘIĎOVACÍ LINKA

Ekonomické hodnocení vybudování separační linky primárně separovaných surovin.

Našemu klientovi jsme zpracovali detailní flexibilní 10letý finanční plán, který umožňuje individuální kontrolu dle jednotlivých divizí, zahrnuje plánování investičních záměrů a výhled čerpání externích finančních zdrojů.

FINANČNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI

Podnikové poradenství při tvorbě 10letého plánu společnosti

Generálnímu dodavateli výstavby úseku Baltsko-jaderského železničního koridoru jsme poskytli poradenské služby související s detailní analýzou obchodních a smluvních podmínek, včetně identifikace rizik a analýzy nákladů.

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Podnikové poradenství při dodávce železniční infrastruktury

Našemu klientovi jsme poskytovali dlouhodobé poradenství v sektoru odpadového hospodářství a nakládání s kovovými odpady. Služby zahrnují mj. analýzy tržního a legislativního prostředí či tvorby obchodních strategií.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Strategické poradenství v oblasti kovových odpadů

Pro našeho klienta jsme zpracovali studii proveditelnosti výstavby zařízení k energetickému využití odpadů s instalovanou kapacitou přes 100 tis. tun odpadu ročně, včetně finančního modelu, analýzy rizik či legislativního rámce.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

Strategické poradenství při výstavbě zařízení k energetickému využití odpadů

Asistovali jsme našemu klientovi při procesu akvizice více než 8 ha pozemků, které by byly vhodné k činnostem souvisejících s nakládáním. Zpracovali jsme studii využití lokality, včetně doporučení nejvhodnější varianty a analýzy rizik.

AKVIZICE PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Strategické poradenství při hodnocení nabízených nemovitostí k akvizici

Poskytli jsme asistenci české engineeringové společnosti při dodávce technologického celku do spalovny komunálních odpadů ve Velké Británii. Naše služby zahrnovaly mimo jiné asistenci při tvorbě rozpočtu projektu, jednání o struktuře konsorcia a smluvních podmínkách dodání.

DODÁVKA ENERGETICKÉHO CELKU

Podnikové poradenství při dodávce zařízení na energetické využití odpadu

V rámci studie proveditelnosti projektu dostavby dálnice, jsme poskytli poradenské služby spočívající v tvorbě finančního modelu hodnotícího vhodnost realizace formou PPP projektu.

SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Finanční poradenství související s dostavbou dálnice formou PPP projektu

Dlouhodobé strategické poradenství při identifikaci vhodných projektů v oblasti implementace tzv. chytrých řešení v České republice a jejich ekonomické hodnocení.

VYHLEDÁVÁNÍ PROJEKTŮ

Strategické poradenství při identifikaci projektových příležitostí

Poskytli jsme poradenství při realizaci výstavby volnočasového centra v České republice. Naše služby zahrnovaly zpracování detailního finanční modelu a následnou asistenci při zajištění financování.

CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Investiční poradenství při výstavbě volnočasového centra

Zpracovali jsme důkladnou hloubkovou prověrku (due diligence) společnosti na jejímž základě se investor rozhodoval o další investici s ohledem na aktuální ekonomický stav, budoucí potenciál a související rizika.

DUE DILIGENCE SPOLEČNOSTI

Finanční hloubková prověrka společnosti

Poskytovali jsme dlouhodobou asistenci investorovi při přípravě projektu výstavby mezinárodního medicínského centra, která zahrnovala také jednání se zahraničními partnery a jednání s mezinárodními institucemi ohledně možností financování.

MEDICÍNSKÝ KAMPUS

Strategické poradenství při přípravě výstavby medicínského centra

Pro našeho klienta jsme vyhledali obchodní partnery v Evropě v oblasti odpadového hospodářství, následně jsme asistovali u navazujících jednáních a nastavování cenových podmínek.

VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Strategické poradenství při vyhledávání obchodních partnerů

Zpracování ekonomického hodnocení výstavby odpadového centra s roční kapacitou 20 tis. tun zahrnující sběrný dvůr a střepiště. Naše služby zahrnovaly zpracování detailních finančních modelů a provedení citlivostních analýz dle jednotlivých rizik.

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM

Ekonomické hodnocení vybudování sběrného dvora

Asistovali jsme našemu klientovi při realizaci výstavby průmyslové zóny určené pro lehkou výrobu s celkovou plochou území přes 35 ha.

VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

Strategické poradenství při výstavbě průmyslové zóny

Poskytli jsme ekonomické poradenství při realizaci výstavby bytového komplexu v Brně. Naše služby zahrnovaly zpracování finančního modelu výstavby celkem 3 objektů s bytovými a komerčními prostory.

VÝSTAVBA BYTOVÉHO KOMPLEXU

Ekonomické poradenství při výstavbě bytového komplexu

CAJKU Česká republika, s.r.o.

Sídlo firmy:
TITC – Technology Innovation Transfer Chamber
Purkyňova 648/125
Brno – Medlánky 612 00

 

Email: info@cajku.cz
Telefon: (+420) 511 156 308

Identifikační údaje
IČ: 29354820, DIČ: CZ29354820
Spisová značka: C 74759 vedená u Krajského soudu v Brně
Datová schránka: niecuky

6 + 14 =